Ühiskondlikud hooned

Ühiskondlike hoonete projekteerimisel lähtume eelkõige tellija eesmärkidest ja hoonete kasutusotstarbele vastavatest stiilipuhastest disainlahendustest.

Hoonete väliskujundus ja sisedisain peavad vastama funktsioonile ja moodustama ühtse terviku, mis tagab kasutajatele meeldiva emotsiooni ja tervisliku keskkonna ning on vastavuses tehnosüsteemide optimaalse kasutusega.