Arhitektid

OÜ R. Valk Arhitektuuribüroo arhitektid on saanud kõrghariduse aastail 1976-2014. Büroo on osalenud enamikel projekteerimistöödel peaprojekteerija rollis, kusjuures omab häid koostööpartnereid ka teiste eriprojekteerimis-büroode hulgas.

Reet Valk
Juhataja
EAL liige, volitatud arhitekt VII, ehitus-, ajaloo-, ja tööstusmälestiste projektide koostamise litsents
Kerli Kitsing
Arhitekt
Ahti Sepsivart
Arhitekt
Urve Konts
Arhitekt