Tööstushooned

Tootmishoonete ja ladude projekteerimise eesmärgiks on rajada praktilise ruumilahendusega ökonoomseid ja kiirelt püstitatavaid hooneid. Tootmise ja/või laohooned projekteeritakse vastavalt kas tarbija vajadusele või lähtutakse universaalsest lao või tootmishoone optimaalse suurusega lahendusest, mis leiab laiemat rakendust erinevate kasutusfunktsioonide puhul.

Vajaduse korral kasutatakse tootmise või laoruumide juures ühe- või kahekorruselisi teisaldatavaid kontoriblokke. Asendiplaanide koostamisel lahendatakse transpordi liikumine, parkimise ja tehnovõrkude paigutus ning uushaljastuse osa.

Arvestatakse ümbritseva olemasoleva keskkonnaga, mida kujundatakse  võimaluse korral meeldiva atmosfääriga (haljastatud ja valgustatud)  välisruumi osaks. Projekteerimisse kaasatakse vajalike eriosade ja konstruktsiooniosa kogenud spetsialistid.