Eramud

Eramu projekti koostamisel lähtume elanike vajadustest, luues leibkonna elustiilile vastava ökonoomse ruumi, mis arvestab ümbritsevat looduskeskkonda ja naaberhoonete mõju, ilmakaari ja päikese liikumist, et koostada ökonoomsete tehnosüsteemidega, energiat säästev ja stiilse disainiga eramu. Arhitektuurse lahenduse leidmisel arvestame  sisekujunduse-, valgustuse- ja muude tehnosüsteemide optimaalsete vajadustega.

Juurdeehituste ja rekonstruktsiooni projektide koostamisel ning fassaadide soojustamisel soovime luua terviklikku ja ökonoomset lahendust, kaasajastades samal ajal ka olemasolevate fassaadide välisilmet.

Elamud projekteeritakse võimaluse korral madala energiakuluga või ligi-nullenergia hoonetena, kus lähtutakse esteetilisusest ja praktilisusest.