Muinsuskaitse objektid

Ajalooliste ja muinsuskaitse all olevate hoonete rekonstrueerimise projektide koostamise puhul koostatakse vajaduse korral eelnevalt vajalikud uuringud. Arhitektuuriväärtustega hoonete säilitamisel pööratakse suurt tähelepanu kaasaegsetele tehnilistele võimalustele, et arendada ja tehniliselt moderniseerida ajaloolist ruumi. Koos muinsuskaitseliste ja ajalooliselt väärtuslike detailide säilitamisega luuakse uus, tänapäevaseid vajadusi arvestav keskkond, kus kombineeruvad nii valgustus, küte-ventilatsioon kui ka disain.

Büroo spetsialistid omavad muinsuskaitse ameti tegevusluba ehitismälestiste, ajaloomälestiste ja UNESCO maailmapärandi nimekirjas olevate objektide restaureerimisprojektide koostamiseks.